Czy ważna jest stabilizacja gruntu?

Stabilizacja gruntu pomaga w uzyskaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych podłoża pod dalsze prace budowlane. Stabilizacje gruntu wykonuje się na podłożach o niskiej nośności. Kluczowym etapem stabilizacji gruntów jest rozsypywanie spoiwa. Do tego celu używa się różnego rodzaju spoiwa hydraulicznego, czyli cement, wapno, a także różnych mieszanek Silment, Teramix, Lipidur czy Tefra. Rodzaj spoiwa wykorzystywany jest w zależności od miejsca przeprowadzanej stabilizacji. Po tym etapie przeprowadza się mieszanie gruntu. Do tego używa się specjalnych urządzeń, jakie mieszają grunt rodzimy ze spoiwem hydraulicznym. Następnym etapem jest zagęszczenie gruntu, do którego wykorzystuje się walec kołkowy, stalowy gładki oraz walec guma, dzięki którym otrzymuje się wymagane parametry.

zagęszczanie gruntu

Końcowym etapem jest profilowanie gruntu. Dzięki temu otrzymuję się stosowny profil gruntu zgodny z dokumentacją. Stabilizacje gruntu powinno wykonywać się pod okiem profesjonalnych wykonawców. Właśnie takie prace możemy zlecić specjalistycznym firmą. Na rynku polskim jest dużo firm, jakie dysponują trafnie przeszkolonych pracowników, którzy dysponują ogromną wiedzę na temat tych prac. Profesjonalne firmy dysponują innowacyjne maszyny i urządzenia, jakie pozwalają na dokładną stabilizację gruntu. Takich wykonawców możemy szukać za pomoc różnych stron internetowych. Możemy również skorzystać z różnego rodzaju forum dyskusyjnego, na którym zamieszczane są opinie klientów, którzy korzystali z usług takich specjalistów.